Trường MG Đăk Trôi là trường mầm non thuộc xã đặc biệt khó khăn của huyện Mang Yang. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường MG Đăk Trôi xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường MG Đăk Trôi, các giáo viên phải luôn cố gắng phấn đấu  hoàn thiện mình  về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

 

Giáo viên phải soạn giáo án  và thực hiện đúng kế hoạch của chuyên môn.

100% giáo viên có bằng  sư phạm Mầm non hệ chính quy ( giáo viên tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm).

 

100% Giáo viên có trình độ Trung cấp trở  lên. Trong đó, 16% Giáo viên có bằng Cao đẳng Sư phạm, 84% Giáo viên đang theo học Đại học/ Cao đẳng Sư phạm.

100% giáo viên, nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên,

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn thường xuyên về phương pháp mới,

Sĩ số 152 cháu  chia 6  lớp học, Trung tâm 1 lowpsvaf 5 điểm làng, mỗi làng 1 lớp

- Trẻ được sự quan tâm , chăm soc nhiệt tình của cô giáo.

Tập Thể trường luôn đoàn kết, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.