• Tài nguyên
 • Thư viện ảnh
  • MỘT SỐ HÌNH ẢNH NGÀY KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI
  • hình ảnh thi đồ dùng, thi giáo viên giỏi, hội chợ xuân
  • một số hình ảnh trong năm học 2018-2019
  • Một số hình ảnh hoạt động trong trường mẫu Giáo Đăk Trôi
  • Cô mẫu mực, trò chăm ngoan
  Tin nổi bật